Фибър дискове

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Фибър дискове
Фабрична форма
Диаметър/мм
Ширина/мм
Дължина/мм
Отвор/мм
Закрепване
Зърно
Шкурка тип
форма на отвора
Подходяща за